‘We willen iedereen volwaardig laten meedraaien in de samenleving’

Bij Excelsior’31 uit Rijssen staat verantwoord maatschappelijk verenigen hoog in het vaandel. “Ons primaire doel is voetbal, maar we willen ook activiteiten en mogelijkheden bieden die ten goede komen aan de maatschappij. Maatschappelijk verantwoord verenigen is het speerpunt in ons beleid,” vertelt bestuurslid André Vis. “Onze ambitie reikt veel verder dan het eerste en laatste fluitsignaal bij wedstrijden, we willen ook maatschappelijk betrokken zijn. Met 1800 leden en meer dan 500 vrijwilligers is Excelsior’31 de op een na grootste vereniging in Overijssel. In onze visie staat dat wij er voor alle leden van de Rijssen-Holtense gemeenschap willen zijn, ongeacht leeftijd, sekse, religie of beperking.”

“Zo hebben we een G-team en organiseren we een G-voetbaltoernooi. Hiermee willen wij mensen met een beperking de gelegenheid geven om ook te bewegen.  Ook hebben we een 35- en 45-plusteam, zodat zij ook de mogelijkheid hebben om te blijven voetballen op een voor hen passend tijdstip.” Buiten voetbal biedt Excelsior’31 faciliteiten en middelen aan. “Doordeweeks zijn er overdag heel weinig voetbalactiviteiten op onze accommodatie. Dan bieden wij ruimte aan andere partijen.  Een tiental mensen van dagactiviteitencentrum Het Punt van de Baalderborggroep maakt bijvoorbeeld de kleedkamers schoon, doen de was, leggen shirtjes klaar en helpen bij activiteiten rondom het veld. Dat is destijds begonnen met één dag per week, maar is inmiddels uitgebouwd naar vier dagen per week. En voor het tweede jaar op rij geven wij onderdak aan de peuteropvang en buitenschoolse opvang van Columbus Junior.  Zij hebben ons toen benaderd. In mei 2012 is er een nieuwe businessruimte met tribune gerealiseerd. Maar de voormalige businessruimte boven het clubhuis is gebleven, daar vangt Columbus Junior kinderen op.  Zij hebben de ruimte ingericht op een eigentijdse manier met onder meer hoepels en andere materialen voor peuters. Van beide kanten bevalt dit heel goed, het contact verloopt prima. Dat wij als Excelsior’31 in onze accommodatie een plek kunnen bieden aan de peuteropvang en buitenschoolse opvang geeft een extra dimensie aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Jongeren en ouderen

“Obesitas komt steeds vaker voor, ook onder jongeren. In het voorkomen en terugdringen daarvan willen wij een rol spelen. Momenteel zijn er bij Excelsior’31 950 leden onder de 21 jaar die regelmatig bewegen waardoor overgewicht wordt tegengegaan.” Die 950 leden krijgen straks meer invloed op algemene gang van zaken bij de voetbalclub. “We zijn bezig om een jongerenraad te vormen, zodat zij meer inbreng hebben. Het is niet meer zo dat alleen maar óver jongeren wordt beslist: zij horen er ook bij en het gaat hen aan, dus moeten zij ook een stem hebben.” Elke maand wordt er een jeugdspeler uitgekozen om in het zonnetje te worden gezet. “Dat is altijd iemand die voorbeeldgedrag vertoont en zich goed inzet, dat hoeft geen topspeler te zijn. Deze jonge speler krijgt een interviewtje op onze eigen Excelsior TV.”

Maar de oudere medemens is ook van harte welkom. “Er is een Vutploeg voor kluswerkzaamheden bestaande uit 70-plussers. Deze mannen nemen elke vrijdag de hamer ter hand om te klussen en gaan daarna samen wat drinken. Dit heeft dus ook een sociale functie binnen de vereniging.” Momenteel wordt er gewerkt aan een lokaal sportakkoord in de gemeente Rijssen-Holten. “Daarbij worden dwarsverbanden gelegd tussen verenigingen en welzijnsorganisaties als ViaVie Welzijn, zodat we elkaar van dienst kunnen zijn. Daar willen wij graag een rol in vertolken. Samen met andere verenigingen kan de impact op maatschappelijk gebied veel groter worden. De ambitie is er zeker, maar aan de invulling moeten we nog gezamenlijk werken.”

Excelsior’31 wil dat iedereen kan meedraaien in de samenleving. “Elk mens is volwaardig, ongeacht beperking, huidskleur of opleiding. We vinden het mooi dat we mensen hier de gelegenheid geven om hun kracht en talent naar boven te halen.” Zowel André als voorzitter Harald Eertink hebben een broer met een beperking. “Ryan Eertink heeft in 2018 een lintje gekregen van de gemeente Rijssen-Holten. Bij ons krijgt iedereen alle ruimte, Ryan is daar een mooi voorbeeld van. Hij krijgt de gelegenheid zich te profileren en mag zichzelf zijn. Daardoor ontwikkelt hij zich. Ryan is ook assistent-coach bij het eerste team. Niet in de traditionele zin van het woord, maar bij voetbal kunnen de emoties hoog oplopen. En dan is er Ryan: altijd vrolijk en kan altijd relativeren. Daarmee kan hij de angel uit een negatieve stemming halen. Dat maakt hem van waarde.”

“Alles wat met het publieke domein te maken willen wij graag faciliteren. Dat zouden we zelfs nog meer kunnen doen. Daarom zijn we nog op zoek naar sociale initiatieven. Maar veel mensen weten niet wat wij kunnen en willen bieden. Mensen en welzijnsorganisaties met ideeën mogen altijd contact opnemen.”